Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 22

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 65

Епизод 2 – В градския парк

Пролог

Действието се развива през нощта в парка. На пейка в парка седят деца (малки животни). Идва Вълкът, прогонва всички от скамейката и започва да свири на китара. Изведнъж се чуват барабани, които заглушава песента на Вълка. Той забелязва, че барабаните ги бие Заекът, като носи в ръцете си и три балона. Вълкът тръгва след Заека и тихо успява да го отведе в една по-тъмна алея, пука два от балоните с цигара, но третия го поглъща, опитвайки се да налапа Заека. Заекът хваща конеца на балона, който виси от устата на Вълка и го мушка в ръцете на преминаващ Мечок, зачетен във вестник. Вълкът се носи във въздуха, но вижда, че наближават стълб с високо напрежение. За да не се блъсне в стълба, Вълкът се дърпа, балонът се пука, Вълкът пада на земята, чупи си китарата, плаче и се заканва на Заека с „Ну, погоди!“.

Основен сюжет

Част 1

На театрална сцена в парка Котарак прави фокуси. Изважда от цилиндъра си зайче. Вълкът грабва цилиндъра, защото мисли, че в него е Заека. Слага цилиндъра на един пън, казва заклинание и се появява нещо като заешки уши. Зарадваният Вълк започва да ги дърпа, но това се оказва дълга лента, която го обвива. Едва избавил се от лентата, Вълкът не може да се оттърве от цилиндъра, колкото и далече да го хвърля, той се връща при него. Накрая Вълкът скача вълху цилиндъра, той гръмва и покрива Вълка с черен дим. Вълкът се заканва на Заека с „Ну, погоди!“.

Част 2

Вълкът е на виенското колело и оглежда с бинокъл за Заека. Вижда, че Заекът се качва на въртележка-ракета. Вълкът също отива на тази въртележка и сяда зад Заека. Докато въртележката се върти, Вълкът опитва да хване Заека, сваля си предпазния колан, пада от седалката, върти се на лоста успоредно с ракетата, накрая припада изтощен на седалката. Въртенето спира, Заекът си тръгва без дори да забележи Вълка. Вълкът се свестява и вижда, че Заекът влиза в залата с криви огледала. На входа дреме Носорог, а който влезе си нобожда билета на рога му. Вълкът влиза в залата и тръгва след Заека който от смях, не разбира, че е преследван. Накрая обаче има едно нормално огледало и Заекът вижда Вълка. Като се чуди как да избяга, Заекът скача и гаси осветлението. Чува се трясък в тъмнината, Вълкът хваща нещо, но като лампите светват отново, се вижда, че държи Носорога за рога. Носорогът се разярява и изхвърля Вълка от залата. В това време Заекът си пее безгрижно навън, но се натъква на Вълка и хуква да бяга. Вълкът го хваща, но се оказва, че са излезли на сцената на летния театър. Публиката ръкопляска и мисли, че това е следващото изпълнение. Вълкът и Заекът танцуват танго. Щом танцът свършва, завесата се спуска и зад нея Вълкът се опитава отново да хвана Заека. Заекът успява да блъсне капака на голям роял, да затисна с нея опашката на Вълка и да избяга. Вълкът влачи рояла след себе си, в това време завесата се вдига. Вълкът хваща микрофона, крещи „Ну, погоди!“ и връзва микрофона на възел.