Епизод 11 – В цирка

Пролог

Вълкът влиза в цирка, добре облечен и с редовен билет. Отива към мястото си, вижда Заека и избутва всички да седне до него. Гоненицата започва и двамата попадат на арената, където се изявяват като циркови артисти – качват се по стълба, ходят по въже. Заекът скача отвисоко върху люлка, на която е застанал Вълка, който полита и пробива покрива на цирка, като произнася „Ну погоди!„.

Основен сюжет

На арената в цирка, Котаракът-фокусник свири на свирка на Змия, която излиза от торба и танцува. Заекът гледа представлението между две завеси. Вълкът тихо се приближава и пъха Заека в една торба. След като му свършва номерът, Котаракът прибира Змията и свирката в торбата, оттегля се зад завесата, вади цигара и иска огънче на Вълка. Двамата неволно си разменят торбите. Вълкът намира удобно място, отваря торбата, изважда свирката и започва да свири. Показва се Змията и Вълкът отскача ужасен. Змията го напада, той започва да свири със свирката и Змията се укротява, увива се около Вълка и дори заспива. Вълкът свирейки тръгва със Змията върху себе си, вижда мотоциклетист с лента, и се отървава от Змията като я връзва за лентата. В това време се появява Заека и гоненицата се подновява. Заекът успява да затвори Вълка в една клетка, но там има голям Лъв, който погва Вълка да го разкъса. На Заека му дожалява и измъква Вълка от клетката, след това хуква да бяга към арената и се качва на препускащ Кон. Вълкът също излиза на сцената, опитва се да скочи на седлото, но пада в скута на една Свиня в публиката. Свинята го изхвърля и той пада върху Коня. В това време Заекът започва да размахва голям камшик и насочва Коня да прескача препятствия. Пред едно голямо препятствие Конят изхвърля Вълка от гърба си, Вълкът пада пред коня и тичайки да се спаси от копитата му, на пресекулки крещи „Ну погоди!„.