Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 22

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 65

Епизод 0 – На стрелбището и в града

Пролог

Вълкът пуши цигара и стреля с пушка на стрелбище в Луна-парк по окачени фигурки на животни. В средата е фигурката на Заека, но въпреки старанията си Вълкът не може да я улучи. След като прострелва всички други фигурки, ядосаният Вълк натъпква пушката с патрони и стреля. Опитът отново е безуспешен, а и дулото пушката се пръсва. Вълкът се заканва с юмрук на Заека, като казва „Ну, погоди!„.

Основен сюжет

Част 1

Майка Зайка вози с количка малко Зайче. Дава му чадърче в ръцете и оставя Зайчето за малко пред магазин за зеленчуци. Вълкът веднага подкарва количката със Зайчето, за да се скрие и да го изяде. Хитрото Зайче обаче успява да отвори с дръжката на чадъра една водопроводна шахта и Вълкът пада в нея. На края Вълка плува в канализацията и се заканва „Ну, погоди!“.

Част 2

Едно Зайче стои на улицата и си опитва да яде твърди гевреци. Изведнъж вижда ваблизо един морков и ке спуска да го вземе. Морковът се оказва вързан с конец, а конецът го държи Вълкът. Вълкът примамва постепенно Зайчето и го сграбчва. Зайчето е много уплашено, но се сеща да нахлузи твърдите гевреци на муцуната на Вълка. Докато се мъчи да ги свали, Вълкът изпуска Зайчето и тъй като не може да говори от твърдите гевреци, пише на близката ограда „Ну, погоди!“.