Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 22

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 65

Епизод 1 – Крокодилът Гена

Оригинално заглавие на руски: „Крокодил Гена

Продавачът на плодове в един град намира в щайга с портокали странно кафяво животинче, приличащо на мече с големи кръгли уши, което при първите опити да си стъпи на краката все пада. Затова го нарича Чебурашка (от думата „чебурахнуться“ – падам, сгромолясвам се).  Продавачът занася Чебурашка в зоопарка, но там не я искат, защото не знаят какво е. Продавачът в магазина за преоценени стоки обаче харесва странното животинче и го взима да стои на витрината и да привлича клиенти. Тъй като  Чебурашка си няма дом, решават да живее в една телефонна кабина.

В града живее един крокодил, който се казва Гена и работи в зоопарка като крокодил. Всяка вечер Гена се прибира в самотната си квартира. Един ден му втръсва всяка вечер сам да играе шах и решава да си намери приятели. Разлепя обяви из града, откликват хора и животни. Първо идва момиченцето Галя с кученцето Тобик, а след нея и Чебурашка. Всички се чудят какво е Чебурашка и дори търсят в енциклопедията, но и там не намират отговор. Чебурашка се притеснява, че като не знаят какво е, няма да го искат за приятел, но всички го уверяват в противното.

В града живее и бабичката Шапокляк. Тя е злобна и се чуди с какво да навреди на околните. Шапокляк е излязла на разходка с плъхчето си Лариска, рита кошчетата за боклук, чупи стъкла с прашка, драска по обявите на таблото, за да ги провали. Вижда обявата на крокодила и я прибира в чантата.

В това време Гена и новите му приятели играят на „сляпа баба„. Гена е със завързани очи и неволно блъска идващата Шапокляк. Тя вади от чантата Лариска и всички уплашено се скриват в къщичката освен Чебурашка. Шапокляк е учудена, че някой не се плаши от нейния плъх. Бабичката показва обявата и предлага на Гена да й помага в пакостите, като примамва минувачите със завързан на връв портфейл, уж паднал на улицата. Гена и новите му приятели намират това занимание за глупаво и противно, затова Шапокляк им обявява война.

След като Шапокляк си отива, идва лъвът Чандър и се оплаква, че няма приятели. Кученцето Тобик иска да му стане приятел и тръгва с него. Крокодилът Гена предлага да построят къща, където да се събират тези, които нямат приятели. Галя, Гена и Чебурашка започват да строят. Шапокляк им пречи, като хвърля динени кори да се пързалят и падат. Но в това време идват още хора и животни и искат да помагат на строежа. Шапокляк се опитва да проникне в строежа, но лъвът Чандър и кученцето Тобик я прогонват. След 10 дни къщата е готова и я наричат „Дом на приятелите„. На откриването на къщата Шапокляк още веднъж се опитва да развали настроението на всички, като вързва саксия, която да падне, като се отвори вратата, но номерът й не минава. Чебурашка държи реч и всички са много горди и щастливи от направеното. Тогава установяват, че всички са станали приятели на строежа и май няма кой да ползва къщата, затова предлагат да я дадат на Чебурашка, за да не живее повече в телефонна кабина. Чебурашка обаче предлага да дадат къщата за детска градина и там той да работи като играчка, ако го искат, тъй като не знаят какво е. Всички обещават да се застъпят за него, за да го вземат на работа. В това време идва засрамената бабичка Шапокляк и подава бележка, на която пише: „Повече няма да правя така“.