Епизод 9 – Снежното момиче

В едно село живели дядо и баба. Децата им отишли в града, а внучетата довеждали само през лятото. През зимата двамата старци тъгували за внучетата и решили да си направят момиче от сняг. Момиченцето се получило много красиво, растяло не с дни, а с часове, а старците му се радвали. Но дошла пролетта, после и лятото, бабата и дядото започнали да крият Снежното момиче в хладилника, за да не се разтопи. Получила се телеграма, че внуците идват. Двата старци отишли да ги посрещнат на гарата. В това време Снежното момиче видяла децата от селото да играят около огън и да го прескачат. Много му се приискало и то да се поиграе. Излязло, скочило над огъня и се разтопило, станало на бяло облаче.

Поуката е да се внимава с огъня.