Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 22

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 65

Епизод 7 – Връхчета и коренчета

Живял един селянин в своята къщичка, а в гората наблизо живеел мечок. Мечокът предложил на селянина заедно да посадят нещо на нивата и да си го поделят. Селянинът решил да измами мечока, като му предложил да избира връхчетата или коренчетата. Посели ряпа, като пораснала селянинът взел корените, а на мечока дал безполезната шума. Мечокът се помолил за част от ряпата. Селянинът се съгласил, но ако мечокът свърши домакинската му работа и го пази от мухите докато спи. Една муха кацнала на носа на селянина, мечокът, в желанието си да я прогони, ударил селянина, който скочил уплашен, но мечокът се уплашил още повече, хукнал навън, награбил чувалите с ряпа и избягал в гората.

Поуката е, като си обещал да делиш, да го правиш честно.