Епизод 5 – Мразко

Една зла жена имала две дъщери – собствена и доведена. Собствената дъщеря глезела, а доведената карала да работи. Веднъж жената завела доведената си дъщеря в гората и я оставила там. Момичето срещнало Баба Яга и Дядо Мраз, който прогонил Баба Яга и завел момичето в дома си. Като видял колко работливо е то, заедно с братята си, 12-е месеца, я надарил богато. Като видяла това, мащехата завела и своята дъщеря в гората. Но тя била мързелива и груба, и Дядо Мраз я превърнал в снежен човек.

Поуката е, че само добрите и трудолюбиви деца получават подаръци.