Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 22

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 65

Епизод 3 – За чудовищата

Едно момче живеело срещу изоставена фабрика Момчето имало много играчки, на веднъж една част на тракторчето-играчка се счупила и детето решило да потърси резервни части в изоставената фабрика. Покатерило се през оградата, а сградата била мрачна, зловеща, всички прозорци били изпочупени, само на кулата един прозорец ту светвал, ту угасвал. Момчето започнало да се качва по стълбиге към стаята на кулата и какво да види в нея – едно чудовище се черви, реши и гримира пред едно огледало. Момчето от страх се претърколило по стълбите, паднало в една тръба и започнало да се пързаля надолу по нея. Попаднало в едно помещение, в което две чудовища играели домино с един небръснат чичко. Момчето се уплашило още повече, хукнало да бяга и попаднало в тъмна зала. Там било тихо и се чувало само някъде да капе вода. Изведнъж момчето видяло в залата трон и на него цар-костенурка в броня, размахва светлинна сабя. Като видял момчето, царят се ядосал, светлините светнали, притичал някакъв човек и започнал да се кара, откъде се е взело това момче и е развалило снимките. Оказало се, че снимат филм, а момчето е влязло в кадър по средата на някаква сцена и я е провалило. Артистите, режисьорът и операторът започнали да се карат на момчето, а небръснатият чичко се оказал пазачът на фабриката, който изгонил момчето и затворил след него портата.

Поука: „Всички чудовища, за които се разказва в книгите и филмите са измислени, плод на фантазията, а ако искате да видите истинско чудовище, вижте муха под микроскоп.“