Епизод 19 – Свинарят

Живяла една капризна принцеса, която имала много механични играчки. В съседното кралство живял един принц, който много обичал животните. Видял принцесата, харесал я и пратил по най-сладкото си прасенце писмо, че иска да се оженят. Принцесата не харесала живото прасенце и отказала. Принцът решил да я накаже. Направил вълшебно гърненце, което свири и само вари много вкусна каша. Преоблякъл се като свинар, седнал на един пън, а гърненцето започнало да свири. Принцесата видяла гърненцето и го поискала, но свинарят го давал само, ако удари сто чимбера по главата на принцесата. Тя се съгласила, получила търнето, наредила му да вари каша, но не знаела как да го спре. Всички в кралството започнали да ядат каша, даже прасетата на принца дошли. Накрая принцът простил на принцесата и спрял гърненцето да готви.

Поуката е, че и най-вкусната каша не може да направи от свинята човек.