Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 22

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 65

Епизод 18 – Джак и бобеното зърно

Живяла една вдовица с единствения си син Джак. Дошло време Джак да се жени, но никоя мома не го искала, защото бил много беден и зле облечен. Дала майката на Джак да продаде кравата, за да си купи по-хубави дрехи. Джак разменил кравата за едно грахово зърно. Майка му, като видяла какво е направил, ядосала се и изхвърлила зърното на двора. На другата сутрин Джак видял израсъл огромен грах. Чул, че някой пеел на върха, опитал се да се качи, но все падал. Накрая се провикнал към този на върха и от там му спуснали една женска плитка. Дръпнал Джак по-силно плитката и отгоре паднала една принцеса. Тя благодарила на Джак, че я свалил от граха, защото цяла нощ не могла да спи върху това грахово зърно. Джак и принцесата се оженили. Джак станал цар, получил и половин царство.

Поуката е, да се гледа добре какво расте в градината.