Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 22

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 65

Епизод 16 – Пепеляшка

Пепеляшка имала зла мащеха, която я карала да върши всичката работа в къщи. Затова дрехите на момичето били вечно изцапани. Кралят разгласил, че в двореца ще има бал. Пепеляшка се затъжила, че иска да отиде на бал, а няма какво да облече. Изведнъж се появила кръстницата й, която била вълшебница. Превърнала мръсните дрехи на Пепеляшка в прекрасни модни премени, но и казала да си тръгне преди 12 ч. в полунощ, защото дрехите отново ще се превърнат в ежедневните мръсни. В това време се появила мащехата и дала на Пепеляшка да начупи няколко чувала с орехи. Кръстницата отново дошла на помощ с дървено човече орехотрошачка, с огромен нос като свирка. Начупила с него Пепеляшка набързо орехите и хукнала към двореца на бал. По пътя срещнала краля, който плачел, защото в двореца нахлули много мишки и изяли всичко. Засвирило дървеното човече на своя нос и от звука всички мишки избягали от двореца. Пепеляшка целунала човечето и то се превърнало в прекрасен принц, който поискал да се ожени за Пепеляшка. В това време часовникът бил 12 часа и хубавите дрехи на момичето изчезнали, но принцът не обърнал внимание на това, защото вече се бил влюбил в Пепеляшка.

Поуката е, че по дрехите посрещат, но обикват заради душата.