Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 22

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 65

Епизод 15 – Али Баба

Живели някога на Изток двама братя – Касим и Али Баба. Касим получил наследство, а Али Баба – нищо. Решил Али Баба да събере дърва в гората, да ги продаде и да си купи нещо за ядене. Отишъл в гората, но чул шум, уплашил се и се скрил. Дошли банда разбойници, носили сандък със съкровища. Главатарят им казал пред една скала: „Сезам, отвори се“, отворила се врата и разбойниците внесли вътре сандъка. Али Баба чул и запомнил всичко. Щом разбойниците си отишли, застанал пред скалата, казал вълшебните думи и влязъл вътре. Видял много съкровища, но взел само едни летящи пантофи. Прелетял бързо на пазара с дървата, продал ги и си купил ядене. Видял го Касим, попитал го откъде е намерил пари. Али Баба всичко разказал и дал на Касим пищов, с написани вълшебните думи. Касим се затекъл към пещерата, казал: „Сезам, отвори се“, но от нетърпение изпуснал пищова, а думите не запомнил. Събрал Касим един чувал от богатствата на разбойниците, но не могъл да си спомни думите и да излезе от пещерата. Взел да блъска по вратата. В това време дошъл главатарят на разбойниците, казал на Касим, че трябва да си тренира паметта, пленил го и го накарал да чете от една книга приказки и да му разказва за лека нощ.

Поуката е, да не се ползват пищови, а да се тренира паметта.