Мечока гледа рисунка на родословната си дърво. Оказва се, че най-далечният прародител от каменната ера е неизвестен. Миша намира описание на машина на времето в романа на Хърбърт Уелс „Машината на времето“, прави чертежи и изчисления и конструира машината. След това успява да отвори портал към каменната ера, където вижда своя пещерен прародител. Тъкмо в […]

Read more