Мечока щастлив се приготвя за риболов – копае червеи, избира въдица. Тръгва, като се старае да се скрие от Маша. Маша го настига и го кара да прави циркови номера. Кутийката с червеи пада и те се разбягват. Мечока все пак стига до реката, закача червейче на кукичката, хвърля въдицата в реката и си мечтае […]

Read more