Мечока почиства къщичката си. Внезапно дочува шум откъм сандъка с фокуси. Вътре се е завъдил огромен молец, който тъкмо яде клоунската перука. Пуснато на свобода, досадното насекомо започва да унищожава всякакви тъкани. Мечокът повежда отчаяна борба с молеца. За да спаси сандъка с фокуси, го изнася навън, но разпилява съдържанието му. В това време идва […]

Read more