Мечока си играе със самолетче, вижда, че идва Маша и скрива самолетчето в камината. От праха започва да киха. Маша го обявява за болен, преглежда го и започва да го лекува – прави му чай, храни го, защото Мечока трябва да спазва режим на легло, който Маша нарича „лежим“ (съчетание от думите „режим“ и „лежа“). […]

Read more