Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 22

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kalufibg/masha.bg/wp-content/themes/truemag/single-inbox.php on line 65

Епизод 7 – За сополивото момче

Това е история за едно момче, което много се страхувало от болести и зарази.

Всички деца знаели, страшното старо езеро е гибелно място. Езерото на било голямо, но в него живеели жаби и кръвожадни пиявици, а също така истински воден дух. Момичетата много се страхували от него, а момчетата решили да хванат този воден дух. Гешка, Кешка и Сьомушка организирали експедиция. Направили сал и се качили на него. Гешка и Кешка се опитвали да оттласнат сала от брега, а Сьомушка само подсмърчал, защото се страхувал от всякакви зарази в езерото. Извадил си от раницата аптечката, която баба му ме била сложила за всеки случай и си поставил на лицето маска. Гешка и Кешка се зачервили от усилието, а Сьомушка, се уплашил, че са хванали някаква шарка и се намазал целия с едно зелено лекарство. Гешка и Кешка оттласнали сала, но самите те паднали във водата. Сьомушка се уплашил от заразите във водата и си сложил водолазен костюм. Гешка и Кешка излезли на брега и гледат на сала седи зелен воден дух с маска на лицето и водолазен костюм. Те не се уплашили, а грабнали водния дух и го понесли да плашат момичетата. Момичетата също не се уплашили, защото чули водния дух да шмърка със сополив нос и разбрали, че това е Сьомушка.

Поуката е, че ако човек се храни здравословно и се занимава със спорт, никакви зарази не са страшни.