Епизод 22 – Лисицата с точилката

Веднъж, докато Лисицата гонела един заек, спънала се в точилка. Като се изправила, решила, че и от точилката все ще има някаква полза. Отишла в близкото село, там в една къщичка живеели Котаракът и Петелът. Лисицата започнала да хвали Петела, замаяла му главата, после замолила да пренощува, но намислила с измама да вземе Петела и да го изяде. В крайна сметка Котаракът надхитрил Лисицата и тя изяла боя тъкмо с нейната точилка.

Поуката е: „Каквото повикало – такова се обадило!“